Залата

и подробности за театъра

Театърът се намира в София, бул. "Искърско Шосе" 13, в сграда със собствен паркинг, близо до спирка "Искърско Шосе" на метрото и до спирки на трамваи 20 и 23 и автобуси 88, 604

Гостите ни имат на разположение удобни, меки фотьойли с масички и идеална видимост към сцената.  Залата е с проектен капацитет от 80 места, но по време на изграждането на обекта се появиха нови обстоятелства свързани с вирусната пандемия. С оглед на новите реалности, намалихме броя на седалките на половина, като разположихме по-широки 40 кресла. Така се оказахме първата зала построена по време на епидемията и съобразена с новите изисквания още на етапа на създаването си. 

В тази конфигурация дори последният ред от публиката е достатъчно близо до изпълнителите, което създава усещането за потапяне в спектакъла. Преживяването е ексклузивно и уникално. Местата са на достатъчно отстояние едно от друго, което гарантира усещането за лично пространство и комфорт на всеки един от публиката. Всеки ред е на 1,80 м. от предния. Залата е амфитеатрална, което осигурява идеална видимост от всяко място. Преди представлението предлагаме на нашите гости избор от безплатни напитки, които те могат да внесат в залата.

С оглед необходимостта от спазване на дистанция между зрителите, въпреки намаления брой места в залата, разполагаме зрителите през седалка, което гарантира разстояние, по-голямо от препоръчаните 1,5 метра и запълване на залата под 30% от проектния и капацитет и с над 3 квадратни метра площ за зрител.

Залата на театъра може да бъде наета както за групово посещение на спектаклите на вариететен театър така и за фирмено събитие, обучения, семинари, представяне на продукти и други фирмени и частни събития.

Вижте повече подробности.